Aanbod & doelgroepen

Het educatief aanbod van de FVG is breed - want is gericht op een veelvormige kennis.
De doelgroep is daarom ruim en erg heterogeen: van geïnteresseerden in persoonlijke verrijking of spiritualiteit tot mensen binnen de wijde dienstensector die in de opleiding handige tools zien om hun werksituatie te verbeteren (van leraar tot verpleger, van advocaat tot huisarts, van agent tot vormingswerker).
Personen die puur uit interesse een opleiding willen volgen kunnen terecht bij de FVG. Maar evengoed mensen die het haast als een noodzaak zien om zich uit professionele redenen bij te scholen om zo, door verwerving van kennis en competenties, hun werksituatie te verbeteren. Ook personen die bijvoorbeeld een opleiding theologie, filosofie of geschiedenis hebben gevolgd en zich willen verdiepen in bepaalde aspecten van godsdienst, religie of levensbeschouwing vinden wel wat bij de FVG, evenals mensen uit het onderwijs, sociale en/of culturele veld. 

 

1.       Verschillende formules 

FVG biedt verschillende formules aan: 

 

1.       Het volgen van één bepaalde cursus: de cursist/student maakt een keuze uit het menu/programma. Verder wordt er met de docent een duidelijke afspraak gemaakt over het hoe en wanneer of via de reeds vastgestelde startdata van de cursus. Ook kan er met de docent over het eventueel bijsturen van de inhoud van de cursus gesproken worden. 

De kostprijs hangt af cursus tot cursus maar draait rond de € 45,00 

Een certificaat van deelname wordt verleend op het einde van de cursus. 

 

2.       De eenjarige opleiding: de cursist/student stelt zelf het curriculum samen dat in drie trimesters moet gevolgd worden. Een voorbeeld is een curriculum samengesteld rond Oosterse onderwerpen. 

Het curriculum moet echter onderwerpen bevatten (inclusief de verplichte lectuur en de terugkoppeling aan de docent). 

Duidelijke afspraken worden uitgewerkt met de docent(en) die o.a. ook credits verlenen aan de verplichte lectuur, bezoeken en lezingen. 

Het leergeld is afhankelijk van het gekozen parcours. 

Een getuigschrift van deelname wordt toegekend na een positieve deelname aan de cursussen. 

 

3.       De driejarige opleiding: De student verplicht zich, over een periode van drie jaar, een curriculum te volgen samengesteld uit de verplichte hoofdvakken en een aantal zelf te kiezen facultatieve vakken. Per academiejaar moeten een aantal verplichte credits gehaald worden. Na een evaluatie houdt FVG het recht de opleiding eventueel af te breken, bv als de student zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. 

Studenten zijn verplicht een eindwerk af te leveren waarvan het onderwerp wordt gekozen in samenspraak met de docent(en). 

Credits worden verleend aan cursussen, de verplichte lectuur, participatie aan bezoeken en lezingen, en het eindwerk. Een Diploma Vergelijkende Godsdienstwetenschappen is het einddoel.

 

Opleidingen   

Vorming-Lezingen-Seminaries-Workshops-Cursussen

Hindoeïsme inleiding 

start 17 oktober 2023
 Tijdsduur 6 x 2uur 
 

Leesgroep :  

het Amerikaanse Transcendentalisme.
6 januari 2024 - 14.00u

geschenkenbeurs
15 & 16 december
FVG

Cursus : Indiaanse culturen
door Prof. E.Vonck
vanaf maart 2024

Cursus Sanskriet
 door Prof. J.Gohil

verwacht 2024 Cursus Rastafari
door Drs. D.Deblaere 

Bahá’í-geloof
aanbod programma  2023-2024(verwacht in 2023)
Introduction Buddhist Art in Engelstalige reeks.

Chinese Philosophy 

Drs. S. Zhou Engelstalige reeks.
verwacht 2023

Geen stereotiepen op onze school. Hoe lesgeven over"Indianen"

(verwacht in 2024)
introduction Sikhism
Prof. S.S.Kapoor
Engelstalig/webinar

Hylisch Pluralisme
verwacht 2024
 

Theosofie 

2024

 

Vrijmetselarij 

2024

inleiding Tantrisme 

2024

Zoroastrisme
verwacht 2024


 Hindu Iconografie
door Prof. J.Gohil verwacht 2024


Reservatie is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven kan via onderstaande link of via mail.