Over FVG   

onze missie en principes

FVG staat voor meer dan 40 jaar kennis, expertise en onderricht. Uniek in het Vlaamse landschap van onderzoek en educatie: een educatieve instelling waar je op onafhankelijke en pluralistische basis over alle grote godsdiensten, religies en levensbeschouwingen kan studeren. 

De FVG behoort tot geen enkele zuil, ideologie, kerk of filosofische overtuiging. 

FVG, erkend als onderwijsinstelling van het 3de Niveau 

Programma & opleidingen

FVG organiseert korte opleidingen: 
vormingen, lezingen, seminaries en workshops.
Deze opleidingen handelen over een specifiek thema en zijn vaak praktijkgericht. Ze zijn bondig en beknopt, wat wil zeggen te volgen op enkele halve dagen of avonden.

Naast de korte opleidingen biedt de FVG tijdens het academiejaar 2023-2024 een éénjarige "standaardopleiding Godsdienst-wetenschappen" ,bestaande uit een basismodule en enkele uitstroommodulen en de mogelijkheid tot het bekomen van een Basic of Advanced Diploma en een drie-jarige opleiding voor binnen- en buitenlandse studenten (Nederlands/Engelstalig)

 

1.       Verschillende formules 

FVG biedt verschillende formules aan: 

 

1.       Het volgen van één bepaalde cursus: de cursist/student maakt een keuze uit het menu/programma. Verder wordt er met de docent een duidelijke afspraak gemaakt over het hoe en wanneer of via de reeds vastgestelde startdata van de cursus. Ook kan er met de docent over het eventueel bijsturen van de inhoud van de cursus gesproken worden. 

De kostprijs hangt af cursus tot cursus maar draait rond de € 45,00 

Een certificaat van deelname wordt verleend op het einde van de cursus. 

 

2.       De eenjarige opleiding: de cursist/student stelt zelf het curriculum samen dat in drie trimesters moet gevolgd worden. Een voorbeeld is een curriculum samengesteld rond Oosterse onderwerpen. 

Het curriculum moet echter onderwerpen bevatten (inclusief de verplichte lectuur en de terugkoppeling aan de docent). 

Duidelijke afspraken worden uitgewerkt met de docent(en) die o.a. ook credits verlenen aan de verplichte lectuur, bezoeken en lezingen. 

Het leergeld is afhankelijk van het gekozen parcours. 

Een getuigschrift van deelname wordt toegekend na een positieve deelname aan de cursussen. 

 

3.       De driejarige opleiding: De student verplicht zich, over een periode van drie jaar, een curriculum te volgen samengesteld uit de verplichte hoofdvakken en een aantal zelf te kiezen facultatieve vakken. Per academiejaar moeten een aantal verplichte credits gehaald worden. Na een evaluatie houdt FVG het recht de opleiding eventueel af te breken, bv als de student zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. 

Studenten zijn verplicht een eindwerk af te leveren waarvan het onderwerp wordt gekozen in samenspraak met de docent(en). 

Credits worden verleend aan cursussen, de verplichte lectuur, participatie aan bezoeken en lezingen, en het eindwerk. Een Diploma Vergelijkende Godsdienstwetenschappen is het einddoel.

 

programma 2023-2024

Team

"No man is an island."  En dat geldt ook voor ons! we hebben de FVG gebouwd met de hulp van een getalenteerde groep experts. Elk met hun eigen specifieke expertise om alle mensen te helpen die geïnteresseerd zijn in religie en levensbeschouwingen.


4 centra

Kenniscentrum  
Educatief centrum
Didactisch centrum
Expositiecentrum