Over FVG   

onze missie en principes

FVG staat voor meer dan 40 jaar kennis, expertise en onderricht. Uniek in het Vlaamse landschap van onderzoek en educatie: een educatieve instelling waar je op onafhankelijke en pluralistische basis over alle grote godsdiensten, religies en levensbeschouwingen kan studeren. 

De FVG behoort tot geen enkele zuil, ideologie, kerk of filosofische overtuiging. 

FVG, erkend als onderwijsinstelling van het 3de Niveau 

Programma & opleidingen

FVG organiseert korte opleidingen: 
vormingen, lezingen, seminaries en workshops.
Deze opleidingen handelen over een specifiek thema en zijn vaak praktijkgericht. Ze zijn bondig en beknopt, wat wil zeggen te volgen op enkele halve dagen of avonden.

Naast de korte opleidngen biedt de FVG tijdens het academiejaar 2022-2023 een "standaardopleiding Godsdienstwetenschappen" aan, bestaande uit een basismodule en enkele uitstroommodulen en de mogelijkheid tot het bekomen van een Basic of Advanced Diploma. 

programma 2022-2023

Team

"No man is an island."  En dat geldt ook voor ons! we hebben de FVG gebouwd met de hulp van een getalenteerde groep experts. Elk met hun eigen specifieke expertise om alle mensen te helpen die geïnteresseerd zijn in religie en levensbeschouwingen.


4 centra

Kenniscentrum  
Educatief centrum
Didactisch centrum
Expositiecentrum