Kenniscentrum

FVG bezit een autoriteit op het vlak van godsdiensten, religies en levensbeschouwingen, incluis “kleinere” en “nieuwe” religieuze bewegingen. Mensen met vragen kunnen beroep doen op de deskundigheid van de leden verbonden aan FVG (beleidsmedewerkers, vormingswerkers, journalisten, studenten enz.).

Educatief centrum

 FVG organiseert korte opleidingen: vormingen, lezingen, seminaries, workshops. De opleidingen handelen over een specifiek thema en zijn vaak praktijkgericht. Ze zijn bondig en beknopt, wat wil zeggen te volgen op enkele halve dagen of avonden. 

Didactisch centrum

FVG levert diensten en beheert materialen (educatieve werkkoffers e.d.) ter ondersteuning van leraren, docenten, vormingswerkers, studenten, verenigingen enz.

Expositiecentrum

 Doel van dit centrum is de “visualisering” en het “tastbaar maken” van levensbeschouwingen, met aandacht voor de attributen eigen aan rituelen als “veruitwendigingen” van levensbeschouwingen. Het accent ligt op kunst en de aandacht gaat uit naar de cultureel antropologische context van levensbeschouwingen.