News

Religieus atheïsme

door filosoof-theoloog E.MegancK

Religieus atheïsme

In april van dit jaar kwam bij Damon Religieus atheïsme van filosoof-theoloog Erik Meganck uit. Spoedig volgde een tweede druk, wat redelijk ongewoon heet bij dit soort boeken over godsdienstfilosofie. In december won deze uitgave de prijs van het spirituele boek 2021.

De ondertitel luidt (Post)moderne filosofen over God en godsdienst. De basisstelling is meervoudig. Ten eerste, de filosofie sedert de moderniteit is veeleer een loskomen van de metafysica dan van God en godsdienst. Ten tweede, filosofie en theologie vinden elkaar op zeer vruchtbare wijze terug voorbij de dood van God zoals die wordt geëvoceerd bij Nietzsche. Ten derde, een plat atheïsme maakt beter plaats voor een religieus, filosofisch atheïsme waarin God gevonden wordt in het ‘a-’ dat zich afwendt van de grote denksystemen als dusdanig. Uit die gelaagde stelling blijkt in elk geval dat leuzen als ‘God bestaat!’ en ‘God bestaat niet!’ eerder als denkstoppen dan als openers werken. Weg met dit gehaktbaldenken.

Impliciet onderschrijft deze studie ook de stelling dat elke cultuur steeds levensbeschouwelijk of religieus gemotiveerd is. Dat geldt zelfs voor een zogenaamd rationele, objectieve, autonome moderne cultuur met haar eigen wetenschappelijke en bijhorende filosofische rede. Méér nog, de persoonlijke keuze voor een wetenschappelijk wereldbeeld is per se levensbeschouwelijk gemotiveerd. Dit boek gaat dan wel specifiek over westerse filosofie, christendom en moderniteit, toch weet iedereen dat er van deze zaken geen enkele sprake kan zijn zonder voeding vanuit andere culturen. De geschiedenis loopt vol van de voorbeelden. Dit wijst minstens op de culturele relevantie van de interlevensbeschouwelijke dialoog, een terechte verbreding van de vroegere oecumene gedachte. 

De herdruk en de prijs zijn geen tekens van doortimmerde marketing of talent van de auteur, maar van een vinger aan de pols van de tijd. Dit thema wordt eindelijk als relevant ervaren. 


Boekvoorstelling op 30 maart. aanvang 19.30.  Het Volkshuis, Heistraat 8a, 2610 Wilrijk. Gratis Toegang